Co se u nás děje s vašimi osobními daty!!

 

Vaše osobní údaje, které nám dáte, použijeme pouze k vyřízení nutných úkonů pro vyřízení vaší případné objednávky zboží a dále pak k zasílání emailových obchodních sdělení. Toto zasílání máte možnost v každém emailu odmítnout jediným kliknutím na odkaz a tím jej úplně zrušit. Podrobný popis toho, co se u nás děje s vašimi osobními daty najdete níže. Nejprve selským rozumem a níže pak ještě dle litery zákona.

 

Jako správce vašich osobních dat, která nám poskytnete, vás chceme podrobně informovat o tom, co se s nimi u nás děje, jakým způsobem je používáme, jak jsou zabezpečeny proti zneužití a jakým způsobem je můžete z naší databáze nechat vymazat.

Vaše data používáme v různém rozsahu k dvěma úkonům.

 • Vyřízení objednávky.

 

K tomuto úkonu po vás v našem objednávkovém formuláři požadujeme jméno a příjmení, adresu bydliště, telefon a emailovou adresu.

Tyto data používáme k vyřízení vaší objednávky a jsou nutná k vaší identifikaci především dopravců, kteří naše zboží dopravují k vám. Vy tyto data předáte do našeho objednávkového systému, zpravovaného firmou Shoptet, kde jsou uchovávány pro případné pozdější ověření. Například v případě reklamace, nebo marketingových zvýhodnění a poskytnutí slevy na základě určitého množství vytvořených objednávek a podobně. Vaše informace jsou takto uchovávány do doby, než požádáte o jejich výmaz. V tomto systému se nám zároveň ukazují údaje o tom, kolik jste u nás z konkrétní emailové adresy vytvořily objednávek, v jaké hodnotě, v jakém termínu, jaké jste konkrétně objednali zboží a zda jste nebo nejste nový zákazník.  Vaše jméno a příjmení, adresa, emailová adresa a telefon jsou předány konkrétnímu přepravci a to Zásilkovně a České poště. Upozorňujeme, že přepravce Zásilkovna využívá k přepravě zásilek také Českou poštu, tudíž musí údaje o vás předat i jí. V některých vyjímečných případech můžeme pro přepravu použít i dalšího přepravce např. DPD. Dopravcům slouží údaje k vaší identifikaci při dodání zboží a je proto nezbytné jim je předat. S každou takovou firmou pochopitelně smluvně ošetříme jako se zpracovatelem osobních dat našich zákazníků jejich zabezpečení proti zneužití. 

 

 • Zasílání obchodních sdělení a další obchodní korespondence.

 

Tento název zní poněkud formálně. Naše zákazníky považujeme spíše za přátelé a korespondenci s nimi tedy za přátelskou, ne obchodní. Ale je třeba ctít zákon a proto tento název. Po vyřízení vaší objednávky, vložíme vaše osobní údaje do našeho systému pro rozesílání emailů. Což je nezbytné pro naší další komunikaci. Přeci jen je vás hodně a psát email každému zvlášť by bylo na zaměstnání dalšího člověka. K tomuto účelu už předáváme do systému pouze vaše jméno a příjmení, emailovou adresu a pro případ shodného jména ještě název města, městysu nebo vesnice, kterou jste uvedli v objednávkách. K tomuto účelu využíváme nástroj pro rozesílání emailů SmartEmailing. I tady pochopitelně ošetříme smluvně zabezpečení vašich dat proti zneužití.

 

 

3) Nechcete-li aby vaše údaje byly v naší databázi, není nic jednoduššího.

 

V každém obchodním emailu najdete možnost jedním kliknutím odhlásit jejich zasílání a tím se vaše údaje z naší databáze ve SmartEmailingu vymažou. Pokud nechcete, abychom nechávali vaše osobní údaje v objednávkovém systému, stačí nám napsat na elpo@email.cz . vaše údaje budou vymazány.

 

 

V našich obchodních emailech najdete užitečné informace o koření, vaření a našich marketingových akcích. Jestli se přeci jen rozhodnete, že pro vás tyto informace nemají cenu, klikněte na odhlašovací odkaz.  Ani pro nás nemá smysl obtěžovat informacemi někoho, kdo o ně nestojí. Jestli se však rozhodnete, že pro vás mohou být naše informace a náš obchodní vztah důležitý, nesmírně nás to potěší.  V žádném případě nikdy vaše osobní údaje nikomu neprodáváme, ani je sami nepoužíváme více, než je nutné.

 

 A ještě jednou vše dle litery zákona.

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ELPO Záhornice s.r.o.……. IČ 25606204……se sídlem….. (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsouemail: elpo@email.cz

 3. telefon: 603 334 794

 4. adresa: Hlavní 73 , Záhornice 289 03

 5. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 6. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou přepravci- Zásilkovna, DPD, Česká Pošta, účetní firma Ekosoft, správce podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby- Email marjeting.

 1. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.VII.

 2. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 3.  

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.